HARVEST BAKING BAKERY

HARVEST BAKING BAKERY Freshly baked

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 028 3726 3373


Harvest Baking Bakery 

10B Đường số 2, KP3, Phường Hiệp Bình Chánh
Thủ Đức Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
07:30 - 16:30
Thứ Ba
07:30 - 16:30
Thứ Tư
07:30 - 16:30
Thứ Năm
07:30 - 16:30
Thứ Sáu
07:30 - 16:30
Thứ Bảy
07:30 - 15:00
Chủ Nhật
Đóng cửa